Impregnat Kuprafung-P Premium

Nowy produkt

Jeden kanister 12 kg do rozrobienia na 228 litrów wody

Więcej szczegółów

62 Przedmioty

287,00 zł brutto

Impregnat miedziowy

KUPRAFUNG-P PREMIUM

Charakterystyka produktu:

Kuprafung-P Premium to wodorozcieńczalny koncentrat deklarowany do zabezpieczania drewna i wyrobów
z drewna przed grzybami podstawczakami powodującymi rozkład drewna i owadami-technicznym i szkodnikami drewna (chrząszczami). Preparat zawiera związki miedzi, charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna. Biocydy zawarte w preparacie nadają zabezpieczonemu drewnu jasno zieloną barwę.

Przeznaczenie produktu:

KUPRAFUNG-P Premium jest niewymywalnym impregnatem zalecanym do zabezpieczania drewna ogrodowego i budowlanego metodą zanurzeniową. Zabezpieczone drewno można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Elementy zabezpieczone środkiem KUPRAFUNG-P Premium mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności, pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem. Nadaje się do użycia tak wewnątrz (np. do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego w budownictwie) jak i na zewnątrz pomieszczeń, w tym do zabezpieczania elementów architektury ogrodowej takich, jak płotki, pergole, meble ogrodowe. Nadaje się do zabezpieczania palet (także tych, które służą do transport u żywności). Produkt przeznaczony do konserwacji elementów drewnianych narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, ale bez kontaktu z glebą lub wodą.

Substancje czynne zawarte w produkcie:

Węglan miedzi(II) – wodorotlenek miedzi (II) (1:1): 12,70 g/100g
Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian (sól): 8,40g/100g

Sposób użycia:

KUPRAFUNG-P Premium można nanosić na drewno metodą powierzchniową –impregnacja zanurzeniowa.  Należy zużyć wymagane ilości produktu.


Sposób stosowania:

Produkt można stosować w postaci 5% lub 8% roztworów.

ZABEZPIECZANIE METODĄ ZANURZENIOWĄ:

Dawka skutecznego działania bójczego:

Klasa użytkowania 1:

Drewno pod zadaszeniem nie narażone na nawilżanie: 40 g koncentratu /m²

Klasa użytkowania 2:

Drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia:  40 g koncentratu /m²

Klasa użytkowania 3:

Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych, ale nie mające stałego kontaktu z glebą i wodą: 60 gkoncentratu /m²

Zalecanestężenie preparatu w kąpieli przeznaczonej do zanurzania drewna powinno wynosić:

Klasa użytkowania 1 i 2:

Drewno pod zadaszeniem: 5%  wagowo(800 g roztworu / m2)

Klasa użytkowania 3:

Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych, ale nie mające stałego kontaktu z glebą i wodą: 8% wagowo (750 g roztworu / m2)

Sposób przygotowania roztworów roboczych:

Dokładnie wymieszać preparat, tak by był jednorodny w całej objętości.

Aby otrzymać 1000 litrów roztworu roboczego o pożądanym stężeniu należy dodać preparat do wody w ilości podanej poniżej i dokładnie wymieszać.

Stężenie produktu

Koncentrat

Woda do obj. 1m³,tj. :

Roztwór 5%

ok. 44 l (50kg)

ok.956 l

Roztwór 8%

ok. 70 l (80kg)

ok.930 l


Składowanie produktu:
KUPRAFUNG-P Premium oraz jego roztwory należy przechowywać w pojemnikach w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane, a w szczególności dzieci. Należy stosować się do przepisów o składowaniu substancji zagrażających wodom gruntowym i powierzchniowym oraz glebie. Nie wolno dopuścić, aby preparat przedostał się do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych. Preparat należy przechowywać w temperaturze powyżej 0oC.

Własności fizyczne:
Wygląd: Oleista cieczo barwie ciemnoniebieskiej przechodzącej w fiolet. Może ulegać rozwarstwieniu, dlatego też przed przygotowaniem roztworu roboczego koncentrat należy dokładnie wymieszać.
Roztwór roboczy jest opalizującą niebieską cieczą.
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość: Około 1,14kg/dm3 w temperaturze 20oC
Odczyn pH:Około 10,9
Temperatura krzepnięcia: Roztwór roboczy krzepnie w temperaturze około –4oC

Dodano produkt do porównania