Piły trakowe do rozwierania

PIŁY ROZWIERANE

Rozwieranie  pił trakowych odbywa się w segmencie lewo, prawo w stosunku do korpusu piły. Rozwarcie zębów piły musi być symetryczne, nie zachowanie tego warunku powoduje problemy eksploatacyjne. Rozwieranie kształtuje zdolności skrawne piły, tworzy lukę między zębną, która zapewnia równomierne i całkowite odprowadzenie trocin ze szczeliny rzazu. Rozwarcie powinno zaczynać się na wysokości 1/2 lub 2/3 zęba [w zależności od rodzaju pił i wysokości ostrza] mierząc od jego wierzchołka.

Twardość piły: 45 - 47 HRC
Eksploatacja:

Rozwieranie - na 1/2 wysokości zęba mierzonej od wierzchołka
Ostrzenie - wg wskazań producenta ostrzałki.

Czas pracy - 2h pracy + 12h odpoczynku = pierwsze ostrzenie.

Dodano produkt do porównania